Geregistreerd bij het Vlaams Gewest voor Advies
Registratienummer DV.A217163

De kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve webtoepassing waarlangs Vlaamse KMO’s uit de privé-sector subsidies kunnen bekomen van de Vlaamse overheid. Oehoe Data Science BV is een door het Agentschap Ondernemen erkende dienstverlener voor de pijler ‘Advies’.

Een KMO is een kleine (KO) of middelgrote (MO) onderneming. Deze subsidierichtlijn is niet van toepassing voor een grote onderneming, voor een niet-Vlaamse KMO, voor een publieke dienstverlener of een vzw. Alle criteria zijn hier te vinden.

KMO_definitie

De KMO-portefeuille werd bijgestuurd op 1 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het maximaal steunplafond per jaar 7.500 euro steun. Voor de subsidietoelage wordt er een onderscheid gemaakt volgens de grootte van de onderneming. Voor de pijler ‘Advies’ kan voor een KO per jaar tot maximaal 30% van het project gesubsidieerd worden, met een plafond van 7.500 euro. Voor een MO kan per jaar tot maximaal 20% van het project gesubsidieerd worden, met eenzelfde limiet van 7.500 euro. Voor de pijler ‘Advies’ is al een subsidieaanvraag mogelijk vanaf een projectbedrag van 500 euro. BTW en voorschotfacturen kunnen niet betaald worden met de kmo-portefeuille. Die dienen rechtstreeks aan Oehoe Data Science BV betaald te worden.

U kan hier uw subsidie aanvragen. Een subsidieaanvraag kan nog ingediend worden tot 14 kalenderdagen na start van de dienstverlening. Alle procedures (aanvraag token of installatie EID, registratie of migratieprocedure) moeten binnen die termijn doorlopen zijn.

Vanaf 1 april 2016 wordt het Agentschap Ondernemen en IWT samengevoegd tot het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Wij verwachten dat de subsidieaanvraag dan ook zal verlopen via de vernieuwde website.

Wat komt in aanmerking?

Definitie van ‘Advies’

De doelstelling van het advies is een incrementele verbetering van het huidige of toekomstige bedrijfsfunctioneren van de KMO.

Een ‘Advies’ is een schriftelijke rapportage van een raadgeving en aanbeveling door in dit geval Oehoe Data Science BV, bestaande uit:

 1. Analyse van de probleemstelling: analyse-fase
 2. Eigenlijk advies: aanbevelingen om de zaakvoerder een onderbouwde beslissing te laten nemen
 3. Implementatie – en begeleidingsplan: actieplan dat resulteert uit het advies & de nodige begeleiding

Het adviesverslag bevat naast een rapportage van de bovenvermelde rubrieken ook:

 1. Naam van de dienstverlener
 2. Datum van het adviesverslag
 3. Handtekening van de dienstverlener

Prestatiestaten (timesheets) worden bewaard gedurende drie jaar na datum van de subsidieaanvraag.

Voorbeelden van ‘Advies’ vanuit Oehoe Data Science BV

 1. Value Based Strategische Bepalingen
 2. Business Case Feasibility Studies
 3. Methodologie om Customer Feedback te verwerken tot zinvolle informatie
 4. Methodologie om Lean Analytics toe te passen
 5. Methodologie voor Customer Segmentation & Clustering
 6. Methodologie voor het toepassen van Predictive Analytics

Welke diensten van Oehoe Data Science BV komen niet in aanmerking voor deze ‘Advies’ subsidie?

 1. Routinematig advies dat meer dan één maal wordt geleverd binnen een periode van drie jaar.
 2. Software ontwikkeling ten behoeve van het operationeel uitvoeren van data analyse, ontwerp, implementatie, integratie, testen, installatie, onderhoud, service & upgrades.
 3. Het operationeel opstellen van periodieke web analytics rapporten.
 4. Uitvoeren van operationeel werk tijdens de implementatie – en begeleidingsfase, anders dan het louter opvolgen van het plan.
 5. KMO-portefeuille ‘Opleiding’

Hoe gebeurt het storten en betalen?

De KMO stort haar eigen aandeel bij de KMO-portefeuille op de rekening van Sodexo, binnen de 30 kalenderdagen nadat het project is goedgekeurd . De Vlaamse Overheid stort het subsidiedeel bij de KMO-portefeuille. De KMO-portefeuille betaalt uiteindelijk Oehoe Data Science BV, weliswaar op aangeven van de KMO na facturatie van de geleverde dienst.Voor meer informatie kan u hier terecht.

Facturatie gebeurt typisch maandelijks, volgens een post-calculatie model. De som van de kosten van niet-subsidiabele diensten en de BTW dient door de KMO rechtstreeks aan Oehoe Data Science BV betaald te worden.

storten_betalen